Cât timp este valabil un cod EORI?

Ai un număr EORI emis de Direcția Vamală? Trebuie să știi că acesta are o perioadă de valabilitate.

Astfel, pentru persoanele juridice numărul EORI de la Autoritatea Națională Vamală prin Regionalele vamale este în mod normal valabil pentru o perioadă de 10 ani. Totuși, există și posibilitatea ca acesta să fie atribuit pe un termen mai scurt, dacă firma are contractul de comodat/închiriere pentru sediul social pentru o perioadă mai mică de 10 ani. 

Când își încetează valabilitatea codul EORI?

Codul EORI nu mai este valabil dacă informațiile declarate în cererea de atribuire se modifică. Pentru a se putea păstra valabilitatea numărului de identificare atribuit de Direcția Vamală, persoana fizică sau juridică trebuie să notifice Autoritatea vamală dacă intervine oricare din situațiile de mai jos:

  • modificarea adresei sediului social persoanei juridice/de domiciliu a persoanei fizice
  • modificarea denumirii persoanei juridice/numelui persoanei fizice
  • schimbarea Administratorului/reprezentantului legal
  • modificarea codului CAEN principal
  • încadrarea/scoaterea persoanei juridice în/din registrul operatorilor plătitori de TVA

Când devine invalid un număr EORI?

Codul EORI devine invalid dacă 

  1. informațiile declarate în cererea de atribuire se modifică iar persoana căreia i-a fost atribuit nu notifică Autoritatea vamală. 
  2. persoana înregistrată nu mai are nevoie de acest cod și solicită Direcției Vamale invalidarea numărului Eori
  3. persoana înregistrată nu mai exercită activitățile care necesită înregistrare, caz în care Autoritatea Vamală va invalida numărul atribuit.